Your current position :CONTACT
CONTACT

Zhenjiang Huayuan Industrial Brush Co., Ltd. 

Add:Huma,Xinfeng.Dantu Town Zhenjiang City

Tel:0086-0511-83322188 0086-0511-83321428

Postcode:212141

Fax:0086-0511-83322188 0086-0511-83321428

Web:http://www.china-mjh.com

E-mail:E-mail:mjh@china-mjh.com
   
 
copyright © 2009 Zhenjiang Huayuan Industrial Brush Co., Ltd.  E-mail:mjh@china-mjh.com
Tel:0086-0511-83322188 0086-0511-83321428 Fax:0086-0511-83322188 0086-0511-83321428